TavozBazı tavuklar, yarı dişi yarı erkektir.Her 10.000 de 1 tavuk hem erkek hemde dişidir, yani jinandromorf.Eskiden tavuklarda da, memelilerde olduğu gibi hormonların hücrelere feminen...
Erken öten horozun1945 yılında kafası kopan Mike adında bir horoz, kafasız halde tam 18 ay yaşadı.Horozların vücut fonksiyonlarının çoğu beyin kökünden sağlanır ve Mike’ın kafası kopmasına rağ...