O da seviyorErkeklerin her 7 saniye de bir seks düşündüğü söylenir, ancak kadınlar da erkekler kadar seksi düşünüyor.Erkeklerin 7 saniye de bir seksle ilgili düşündükleri yalanlanmıştır, diğer...
Vay i*nelerİlk gay çift M.Ö. 2400’lü yıllarda yaşamıştır.Kralın iki manikürcüsü Niankhkhnum ve Khnumhotep tarihte kayıtlı ilk gay çifttir ve evli çiftlerin gömüldüğü gibi bir türbede bi...